Polskie b?oto

Du?o my?l? o wakacjach. Skoro auto naprawione, a noclegi zarezerwowane, to czas zacz?? si? cieszy? wyjazdem. Czas przegl?dania zdj?? z miejsc, które odwiedzimy, czas czytania przewodników i poradników, czas zbierania podstawowych informacji w?a?nie nadszed?. Nie mog? si? doczeka? tych wszystkich nowych wra?e? i miejsc, tego, ?e nagle wszystko dooko?a b?dzie takie odmienne od tego co tu. Mam jakie? takie przyt?aczaj?ce wra?enia zagrzebania si? w polsk? rzeczywisto??. Jakbym utkn??a w b?ocie. Troch? tak si? czuj?… Czas na przygod?, cho?by tylko wakacyjn?.

D?uga zimna wiosna trwa. Mg?a, deszcz, zimno. Siedz? – zupe?nie jak mój kot – w domu, pod kocykiem, popijam zielon? herbat? z miodem, czytam wspania?e ksi??ki (!) i planuj? wakacje.

Zbiorówka

Rety, sama nie wiem, jak mi si? uda?o przebrn?? przez tyle zdj?? i wybra?. Troch? niedowidz? na tych ma?ych podgl?dach, wi?c wybiera?am bardziej intuicyjnie i nie wiem, czy to te najlepsze fotki, szczególnie, je?li chodzi o zdj?cia z Alp, ale dobrze, ?e s? w ogóle.
D?ugo nie zagl?da?am, bo by?o mi zbyt smutno i ?le, ?eby pisa?. Dzi? ju? chyba dam rad?. I tak od razu z grubej rury: kto? nam otru? wszystkie m?ode kotki. WSZYSTKIE: Czarnusi?, ?atka i Rudka. Kotk? Psotk? trzymamy od tamtej pory uwi?zion? w domu. Jak d?ugo to potrwa nie wiem, mo?e zawsze. Boimy si? j? pu?ci? na ogród. Domys?ów kto i dlaczego to zrobi? by?o mnóstwo. S?siad straci? kota, pono? kilka domów dalej te? 6 kotów kto? otru?. Nie wiemy, czy by?y to zatrute myszy, na które koty zapolowa?y, czy mo?e kto? podrzuci? jakie? jedzenie kocie z trutk?… Nie wiemy dlaczego, skoro koty to takie po?yteczne zwierz?ta. I co najwa?niejsze, ci??ko si? z tym wszystkim pogodzi?. Ogród jest taki strasznie pusty. Mnie to si? w ogóle przesta?o podoba? to nasze Ochojno. Wydaje mi si? takim miejscem wrogim, nieprzyjaznym.

Jak ju? pisa?am: po drodze by?y ferie, by?y urodziny dzieci, troch? wiosny te?. Dziewczyny graj? na pianinie, chodzimy na wycieczki le?ne, Romek uczy si? p?ywa?, ja maluj?, wystaw? na jesie? organizuj?, Grze? nowy program si? uczy… czyli takie normalne ?ycie si? toczy.